Nationale Marketingquotiënt Test


33 VRAGEN – 3 THEMA’S – 20 MINUTEN

VRAAG 1/33

categorie

Marketing basics

Tijd

00:00

Vraag 1/10 Marketing basics

Welke KPI’s zijn geschikt om marketingaccountability te meten?

Jouw antwoord